Prosjektets hovedmål er å undersøke prosesser hvor kulturarv i form av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap ses som en ressurs for verdiskaping. Spesielt skal prosjektet studere de seleksjons-prosesser som skjer i den sammenheng, med andre ord hvilke typer kulturarv velges ut for verdiskaping og hvilken velges ikke ut. Dette skal belyses i to studieområder: Verdensarvsområdet Vega og innlandsregionen Valdres. Studieområdene er et kyst og et innlandsområde, og gitt den sterke status innlandets jordbruksrelaterte kulturarv historisk har hatt i å definere “det ekte norske” vil prosjektet se på om verdiskapingsprosesser utvikler seg annerledes gitt de ulike ideologiske føringer på innlandets og kystens kulturarv. Prosjektet er et samarbeid mellom Bygdeforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning, og Norsk institutt for skog og landskap. Internasjonale samarbeidspartnere er Universitetet i Innsbruck, Østerrike, og Macaulay Land Use Research Institute og UHI Millennium Institute i Skottland.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.