Prosjektet – som ble avsluttet sommeren 2000 – analyserer det “agrare paradoks”: Landbruksbefolkningen har det godt (gode levekår) og trives også med sin egen hverdag (høy livskvalitet). Likevel er bøndene svært misfornøyde med dagens situasjon innen landbruksnæringen (misnøye med inntektene). Prosjektet forklarer bakgrunnen for denne tilsynelatende paradoksale situasjonen gjennom analyser av landbruksbefolkningens levekår og subjektive livskvalitet. På bakgrunn av dette drøftes deretter ulike forklaringer på bøndenes sterke misnøye med dagens rammebetingelser for landbruksnæringen. Slik viser prosjektet hvorfor bøndene – tross deres gode levekår og høye livskvalitet – faktisk kan sees å ha gode grunner til å “bråke”.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.