Kvifor bråkar bøndene når dei har det så bra? Ein studie av samanhengen mellom livskvalitet, levekår og inntekt i landbruket

Prosjektet – som ble avsluttet sommeren 2000 – analyserer det “agrare paradoks”: Landbruksbefolkningen har det godt (gode levekår) og trives også med sin egen hverdag (høy livskvalitet). Likevel er bøndene svært misfornøyde med dagens situasjon innen landbruksnæringen (misnøye med inntektene). Prosjektet forklarer bakgrunnen for denne tilsynelatende paradoksale situasjonen gjennom analyser av landbruksbefolkningens levekår og subjektive livskvalitet. På bakgrunn av dette drøftes deretter ulike forklaringer på bøndenes sterke misnøye med dagens rammebetingelser for landbruksnæringen. Slik viser prosjektet hvorfor bøndene – tross deres gode levekår og høye livskvalitet – faktisk kan sees å ha gode grunner til å “bråke”.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1996 - 31/12/2000

Prosjektnr

6096.00

Finansiering

Forskningsrådet, Kultur og samfunn

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.