Landbruket som fellesgodeprodusent – oppslutning innad og legimitet utad

Prosjektets hovedmålsetning er å studere oppslutningen om “det multifunksjonelle landbruket”. Følgende to hovedproblemstillinger vil bli belyst empirisk: 1. Hvilken legitimitet har en politikk rettet mot fellesgodeproduksjon i landbrukssegmentet? 2. Hvilken legitimitet eller oppslutning har en landbrukspolitikk rettet mot fellesgodeproduksjon i den norske befolkning? Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om hvordan en vridning mot fellesgodeproduksjon i landbruket mottas av dagens næringsutøvere, forvaltningsapparat og i befolkningen for øvrig, og hvilken betydning dette har for hvem som blir framtidas fellesgodeprodusenter.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2001 - 31/12/2003

Prosjektnr

6128.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.