Prosjektets hovedmålsetning er å studere oppslutningen om “det multifunksjonelle landbruket”. Følgende to hovedproblemstillinger vil bli belyst empirisk: 1. Hvilken legitimitet har en politikk rettet mot fellesgodeproduksjon i landbrukssegmentet? 2. Hvilken legitimitet eller oppslutning har en landbrukspolitikk rettet mot fellesgodeproduksjon i den norske befolkning? Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om hvordan en vridning mot fellesgodeproduksjon i landbruket mottas av dagens næringsutøvere, forvaltningsapparat og i befolkningen for øvrig, og hvilken betydning dette har for hvem som blir framtidas fellesgodeprodusenter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.