Forskere

Katrina Rønningen

Seniorforsker - Dr.polit. (geografi)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Katrina Rønningen er seniorforsker ved RURALIS. Hun har doktorgrad i samfunnsgeografi fra NTNU og er før det utdannet arealplanlegger ved NMBU. Hun har arbeidet mye med norsk og internasjonal landbrukspolitikk, landbrukets multifunksjonelle rolle, miljø, kulturlandskap, jordvern og klima. Næringsutvikling, arealbruk og arealkonflikter i innland og i kystsonen knyttet til havbruk, reiseliv, vern, rovdyrproblematikk og arealpress i sørsamiske reindriftsområder er andre stikkord for hennes forskning. Rønningen leder for tiden et forskningsprosjekt om «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (LOKAL ROVDYR) med en rekke nasjonale og internasjonale partnere.