Ansatte

Ansatte / Forskere / Katrina Rønningen

Katrina Rønningen

Seniorforsker - Dr.polit. (geografi)

Katrina Rønningen er seniorforsker ved RURALIS. Hun har doktorgrad i samfunnsgeografi fra NTNU og er før det utdannet arealplanlegger ved NMBU. Hun har arbeidet mye med ulike interesser knyttet til areal- og naturressurser og miljø- og landbrukspolitikk i norsk og internasjonal sammenheng. Bruk, vern og rettigheter, næringsutvikling, fornybar energi, arealbruk og -konflikter i innland og kystområder er noen stikkord for hennes forskning. Rønningen leder for tiden forskningsprosjektet  «Bioøkonomien som “den nye oljen”. Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat» (Bioshare) med en rekke nasjonale og internasjonale partnere.

Nyheter