Landbrukets kulturlandskapsforvaltning. Lokale effekter og internasjonalt perspektiv

Prosjektet undersøker implementeringen av sentrale virkemidler for landbrukets kulturlandskap i Norge og hvilke effekter disse får. Aktørenes tllpasningsstrategier i forhold til disse virkemidlene og andre viktige påvirkningsfaktorer vil bli undersøkt. Disse erfaringene vil bli sammenlignet med erfaringene med sentrale virkemidler for kulturlandskap i andre europeiske land. Prosjektet skal komme med anbe-faling-er for forbedring/utvikling av virkemidler for jordbrukets kulturlandskap sett i forhold til den internasjonale utviklingen og nasjonale behov.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1999 - 31/12/2001

Prosjektnr

6035.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Miljø og utvikling

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.