Prosjektet undersøker implementeringen av sentrale virkemidler for landbrukets kulturlandskap i Norge og hvilke effekter disse får. Aktørenes tllpasningsstrategier i forhold til disse virkemidlene og andre viktige påvirkningsfaktorer vil bli undersøkt. Disse erfaringene vil bli sammenlignet med erfaringene med sentrale virkemidler for kulturlandskap i andre europeiske land. Prosjektet skal komme med anbe-faling-er for forbedring/utvikling av virkemidler for jordbrukets kulturlandskap sett i forhold til den internasjonale utviklingen og nasjonale behov.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.