Landbrukets kulturlandskapsforvaltning. Lokale effekter og internasjonalt perspektiv

Prosjektet undersøker implementeringen av sentrale virkemidler for landbrukets kulturlandskap i Norge og hvilke effekter disse får. Aktørenes tllpasningsstrategier i forhold til disse virkemidlene og andre viktige påvirkningsfaktorer vil bli undersøkt. Disse erfaringene vil bli sammenlignet med erfaringene med sentrale virkemidler for kulturlandskap i andre europeiske land. Prosjektet skal komme med anbe-faling-er for forbedring/utvikling av virkemidler for jordbrukets kulturlandskap sett i forhold til den internasjonale utviklingen og nasjonale behov.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6035.00

Prosjektperiode

01/01/1999 - 31/12/2001

Finansiering

Norges forskningsråd, Miljø og utvikling

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.