Landbruksjus og bygdeutvikling

Landbruksdepartementet er inne i en prosess med å utforme ny politikk knyttet til eiendom og bosetting i landbruket. Siktemålet er å bedre rammebetingelsene for ny aktivitet og bosetting med utgangspunkt i landbruket. Juridiske virkemidler inngår som en viktig del av dette (Konsesjonsloven, Jordloven, Odelsloven og Plan- og bygningsloven). Mandatet for prosjektet er å lage en oversikt over og gjennomgå et utvalg av litteratur etc. som omhandler hvordan lovverket knyttet til eiendom og bosetting i landbruket praktiseres, og hvordan dette har influert på næringsutvikling og bosetting i bygdene med særlig vekt på endringer i menneskers preferanser. Målet med gjennomgangen er å styrke grunnlaget for utviklingen av en modernisert og forenklet politikk på området.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2003 - 31/12/2003

Prosjektnr

6158.01

Finansiering

Landbruksdepartementet

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.