Med bakgrunn i Levekårsundersøkelsen blant landbruksbefolkningen skal prosjektet belyse kvinners ulike roller på gården, sammenligne levekår mellom kvinner av ulike generasjoner og sammenligne landbrukskvinner med andre relevante grupper. Kvinnebønders levekår vil bli viet særlig oppmerksomhet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.