Ansatte

Ansatte / Forskere / Marit S. Haugen (sluttet mars 2020)

Marit S. Haugen (sluttet mars 2020)

Seniorforsker - Dr.polit. (sosiologi)

Marit S. Haugen var ansatt ved Ruralis til mars 2020 og er nå pensjonist.

Marit S. Haugen har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun arbeider som seniorforsker ved RURALIS. Hennes forskning har i hovedsak dreid seg om kvinne-kjønnsforskning knyttet til arbeid og levekår. Hun har også arbeidet med tema som nye samarbeidsformer i landbruket, ungdoms forestillinger om det rurale, kjønnsidentitet og gårds- og bygdeturisme. Haugen har vært daglig leder/direktør ved Bygdeforskning (nå RURALIS) i til sammen fem år (1994-95 og 1998-2002). Hun har erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid og en omfattende publisering i internasjonale fagtidsskrifter