Dette er en del av et samarbeidsprosjekt «Integrated participatory planning as a tool for rural development», finansiert under EUs Article 10 Northern Periphery Programme. Samarbeidspartnere er forskningsmiljø i Skottland, Sverige og Finland. Hovedmålet med den norske delen av prosjektet er å undersøke hvordan en gjennom skog–bruks-planleggingen kan bidra til bedre å integrere de ulike arealbruksinteresser og – potensiale i utkantstrøk, og hvordan dette kan skje på en måte som både fremmer næringsutvikling og en miljømessig bærekraftig utvikling.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.