Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i Geneve gjennomfører et flernasjonalt utviklingsprosjekt for å fremme likestilling og kvinners vilkår i samvirkeforetak. Som ledd i dette initierte ILO forskning om ”likestilling i samvirke” på Filippinene, Italia og i Norge. Målsettingen er å undersøke om likestilling og kvinner i ledelse utgjør suksess for bedriftene gitt det tradisjonelle dualistiske samvirkeperspektivet. To samvirkeforetak, henholdsvis TINE Østlandsmeieriet og Nes samvirkelag på Romerike, inngår i casestudien. Vi har undersøkt grove utviklingstrekk innen likestilling og økonomisk utvikling siste halvdel av 90-tallet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.