Likestilling og kvinner i ledelse i samvirkeforetak.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i Geneve gjennomfører et flernasjonalt utviklingsprosjekt for å fremme likestilling og kvinners vilkår i samvirkeforetak. Som ledd i dette initierte ILO forskning om ”likestilling i samvirke” på Filippinene, Italia og i Norge. Målsettingen er å undersøke om likestilling og kvinner i ledelse utgjør suksess for bedriftene gitt det tradisjonelle dualistiske samvirkeperspektivet. To samvirkeforetak, henholdsvis TINE Østlandsmeieriet og Nes samvirkelag på Romerike, inngår i casestudien. Vi har undersøkt grove utviklingstrekk innen likestilling og økonomisk utvikling siste halvdel av 90-tallet.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektleder

Prosjektnr

6126.00

Prosjektperiode

01/01/2000 - 31/12/2001

Finansiering

International Labour Organisation, FN, Geneve

Nyheter

Kvinnebonde hilser på kalv Foto: Odd Roger K. Langørgen

Heia kvinner i landbruket!

Tidligere denne uken kom altså statistikken som viser at kun 16 prosent av norske bønder er kvinner. Statistikken…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.