Elsa Fjeldavli

Cand.polit. (sosiologi)

Elsa Fjeldavli var ansatt ved Bygdeforskning til oktober 2007.