Matvarekvalitet og forbrukerpreferanser i kugalskapens tid

Prosjektet fokuserer både på produsenter og forbrukeres opp–fatninger av begrepet matvarekvalitet i en tid hvor for-brukerne synes å vektlegge forhold knyttet til selve produk-sjons-måten i større grad enn tidligere. Forbrukernes risiko-oppfatninger vil være et sentralt tema. En vil søke å de-komponere forbrukernes oppfatninger av risiko knyttet til mat-varer. På hvilken måte konstrueres oppfatninger av trygg vs. skadelig mat, og hvilke implikasjoner får dette?

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1997 - 31/12/2001

Prosjektnr

6097.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Kultur og samfunn (stip.)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.