Prosjektet fokuserer både på produsenter og forbrukeres opp–fatninger av begrepet matvarekvalitet i en tid hvor for-brukerne synes å vektlegge forhold knyttet til selve produk-sjons-måten i større grad enn tidligere. Forbrukernes risiko-oppfatninger vil være et sentralt tema. En vil søke å de-komponere forbrukernes oppfatninger av risiko knyttet til mat-varer. På hvilken måte konstrueres oppfatninger av trygg vs. skadelig mat, og hvilke implikasjoner får dette?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.