Ansatte

Ansatte / Forskere / Oddveig Storstad (sluttet juni 2015)

Oddveig Storstad (sluttet juni 2015)

Seniorforsker - Dr.polit. (sosiologi)

Oddveig Storstad er dr.polit (sosiologi) fra NTNU, 2007. Hun har hovedsakelig arbeidet med tema knyttet til forbruk av mat og forbrukertillit. Studier av hvordan forbrukerholdninger og -adferd påvirker markedet for norskprodusert mat generelt, og økologisk mat spesielt har stått sentralt i flere av hennes studier. Andre tema er matvarekvalitet, mat og risiko, herunder genmodifisert mat. Storstad har også utført forskning på andre tema innenfor bygdesosiologien.

Oddveig Storstad var ansatt ved Bygdeforskning til juni 2015.