MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

Formålet med MEATigation er å utforske korleis kjøtt er vevd inn i norske matpraksisar, og å finne måtar å fremje berekraftig kjøttbruk i Noreg

Foto: meatigation.no
Foto: meatigation.no

Berekraft er forstått gjennom dei «3 R’ane» for berekraftig kjøttbruk: R1, å anerkjenne dyret og folk som jobbar med kjøtt. R2 å bytte ut dyrebasert protein med plantebasert protein og andre alternativ, og R3, å tilpasse kjøttbruk til faktiske behov i staden for ønskjer, for å redusere matsvinn og feilernæring (t.d. overvekt). MEATigation utforskere desse 3R’ane av berekraftig kjøttbruk gjennom datainnsamling med hushaldningar, gardar, dagligvarehandelen, restaurantar, og gjennome eksperiment med kosthald og kunst-inspirerte intervensjonar. Gjennom dette arbeidet vil MEATigation levere solide og anvendelege anbefalingar til aktørar i styresmakter og industri, og samstundes stimulere folkeleg engasjement rundt berekraft og kjøtt.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/06/2020 - 01/06/2024

Prosjektnr

6603

Samarbeidspartnere

NTNU Det humanistiske fakultet, Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Ruralis Institutt for rural og regionalforskning

UiO Senter for utvikling og miljø (SUM)

Wageningen University

Museene i Sør-Trøndelag

University of Leeds

Snerting Ranch Jon Leira

Cathrine Fodstad

Hegstad, Viken og Blakstad AS

Stammen AS

Meny

Oddveig Ressem

Trondheim Folkekjøkken – Mat ikke makta

Finansiering

NFR

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.