Formålet med MEATigation er å utforske korleis kjøtt er vevd inn i norske matpraksisar, og å finne måtar å fremje berekraftig kjøttbruk i Noreg

Berekraft er forstått gjennom dei «3 R’ane» for berekraftig kjøttbruk: R1, å anerkjenne dyret og folk som jobbar med kjøtt. R2 å bytte ut dyrebasert protein med plantebasert protein og andre alternativ, og R3, å tilpasse kjøttbruk til faktiske behov i staden for ønskjer, for å redusere matsvinn og feilernæring (t.d. overvekt). MEATigation utforskere desse 3R’ane av berekraftig kjøttbruk gjennom datainnsamling med hushaldningar, gardar, dagligvarehandelen, restaurantar, og gjennome eksperiment med kosthald og kunst-inspirerte intervensjonar. Gjennom dette arbeidet vil MEATigation levere solide og anvendelege anbefalingar til aktørar i styresmakter og industri, og samstundes stimulere folkeleg engasjement rundt berekraft og kjøtt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.