Forskere

Rita Moseng Sivertsvik

Forsker - Master i statsvitenskap

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Rita Moseng Sivertsvik er utdannet lektor med master i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim, og har vært ansatt som forsker ved Ruralis siden 2016. Hun har vært og er involvert i flere ulike forskningsprosjekter. Rita har jobbet med tema innenfor kommunal og regionalutvikling – blant annet med fokus på kommunereform og interkommunalt samarbeid, turisme – både som ledd i lokalsamfunnsutvikling og den naturbaserte virksomheten med fokus på aktører, samt vært involvert i prosjekter med tema knyttet til forvaltning og politikk, bioøkonomi og demonstrasjonsaktiviteter i landbruket. Metodisk jobber hun både kvantitativt og kvalitativt, og søker hele tiden å utvikle seg innenfor disse feltene.