ForskereLedelse og administrasjon

Pia Piroschka Otte

Forskningsleder/seniorforsker - Dr. Polit.

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Pia Piroschka Otte er forskningsleder ved Ruralis fra 2021 og har vært seniorforsker siden 2015. Hun har en tverrfaglig bakgrunn med en PhD i statsvitenskap og en mastergrad i utviklingsstudier fra NTNU. Forskningen hennes fokuserer på sosial aksept av fornybar energi og ny teknologi (bioøkonomi, biosyntetisk protein), bærekraft, cashew verdikjeder i Mosambik og alternative finansieringsmodeller for klimatiltak i landbruket. Hun jobber internasjonalt og har forsket hovedsakelig i Mosambik, men også i flere andre land som for eksempel India, Tanzania, Burkina Faso, Sør Afrika, Botswana, Australia og New Zealand. Pia har en sterk bakgrunn i kvalitative metoder spesielt innenfor metoder for deltakelse og involvering og QCA. I tillegg til forskning har hun undervist på NTNU, Technische Universität Darmstadt og Lunds universitetet. Pia leder for tiden et stort internasjonal forskningsprosjekt (COOLCROWD) som tester muligheten for lokal folkefinansiering av klimatiltak i landbruket (https://coolcrowd.no/).