Ansatte

Ansatte / Forskere / Pia Piroschka Otte

Pia Piroschka Otte

Seniorforsker - Dr. Polit.

Pia Piroschka Otte har vært seniorforsker på Ruralis siden 2015 og forskningsleder mellom april 2021-mai 2023. Hun har en tverrfaglig bakgrunn med en PhD i statsvitenskap og en mastergrad i utviklingsstudier fra NTNU. Forskningen hennes fokuserer på alternative finansieringsmodeller for klimatiltak i landbruket, sosial aksept av fornybar energi og ny teknologi, bærekraft, og sirkulær økonomi. Hun jobber internasjonalt og har forsket hovedsakelig i Mosambik, men også i flere andre land som for eksempel Bhutan, Nepal, India, Tanzania, Burkina Faso, Sør-Afrika, Botswana, Australia og New Zealand. Otte har en sterk bakgrunn i kvalitative metoder spesielt innenfor metoder for deltakelse og involvering og QCA. I tillegg til forskning har hun undervist på NTNU, Technische Universität Darmstadt og Lunds universitetet.