Muligheter for geithold i Norge

Under jordbruksoppgjøret i 1998 ble partene enige om at det skulle gjennomføres en konsulentutredning for å vurdere mulighetene for geitmelksproduksjonen i Norge. Ifølge mandatet skulle utredningen omfatte tiltak for å bedre lønn-som-heten i omsetningen av geitmelk og geitmelkspro-dukter, samt lokal foredling og omsetning. SFB fikk i oppgave å gjennom-føre denne utredningen som ble ferdigstilt i desem-ber 1999. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å bedre lønn-somheten og opprettholde/øke omsetningen av produkter basert på geit. Som en oppfølging til utredningsarbeidet fore-slås det å igangsette et 5-årig program for å styrke geitholdet i Norge.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/1999 - 31/12/1999

Prosjektnr

6040.00

Finansiering

Landbruksdepartementet

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.