Forskere

Gunn-Turid Kvam

Seniorforsker - Dr.ing.

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Kvam er utdannet landbruksøkonom og siviløkonom, og tok doktorgrad ved NTNU, Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT) i 1995 innen organisasjon og ledelse. Hun har i dag 20% stilling som førsteamanuensis ved IØT. Forskningskompetansen ligger innen temaene bedrifts- og næringsutvikling. De siste årene har forskningen i hovedsak vært knyttet til verdikjeden for mat, lokalmat, eksport av norske landbruksprodukter og rådgivning i landbruket. Hun har i tillegg erfaring fra evaluering, utredning og mer utviklingsrelatert arbeid. Metodemessig ligger kompetansen hovedsakelig på kvalitative studier, mens det teoretiske ståsted har vært på innovasjon, nettverk, læring og organisering. Forskningsinteressen ligger i hvordan matrelatert og annen industri kan bidra til bærekraftig utvikling i rurale strøk.