Ansatte

Ansatte / Forskere / Gunn-Turid Kvam

Gunn-Turid Kvam

Forskningsleder/Seniorforsker - Dr.ing.

Kvam er utdannet landbruksøkonom og siviløkonom og tok doktorgrad ved NTNU, Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT), i 1995 innen organisasjon og ledelse. Forskningskompetansen ligger innenfor temaene bedrifts og næringsutvikling knyttet til verdikjeden for mat og lokalmat. Rådgivning i landbruket har vært et forskningstema i flere år, samt dyrevelferd der hun per i dag deltar i en rekke forskningsprosjekter.  I tillegg deltar hun på flere prosjekt som omhandler bærekraft i utvikling av norske fôringredienser, der hun har et spesielt fokus på sosial bærekraft. Hun har erfaring fra evaluering, utredning og mer utviklingsrelatert arbeid. Metodemessig ligger kompetansen hovedsakelig på kvalitative studier, mens teoretisk ståsted har vært på innovasjon, nettverk, læring og organisering. Forskningsinteressen ligger i hvordan matsystemet og bioøkonomien kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.