ForskereLedelse og administrasjon

Gunn-Turid Kvam

Forskningsleder/seniorforsker/ansatterepresentant i styret - Dr.ing.

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Kvam er utdannet landbruksøkonom og siviløkonom og tok doktorgrad ved NTNU, Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT), i 1995 innen organisasjon og ledelse. Forskningskompetansen ligger innenfor området næringsutvikling knyttet til verdikjeden for mat. Rådgivning i landbruket har vært et forskningstema i flere år, samt dyrevelferd der hun per i dag deltar i en rekke forskningsprosjekter.  I tillegg deltar Kvam på flere prosjekt som omhandler bærekraft i utvikling av bioøkonomien, som utvikling av nye fôringredienser for landbruk og akvakultur, der søkelys er på sosial bærekraft. Kvam har erfaring fra evalueringer og mer utviklingsrelatert arbeid. Metodemessig ligger kompetansen hovedsakelig på kvalitative studier, mens teoretisk ståsted er på innovasjon, nettverk, læring og organisering. Forskningsinteressen ligger i hvordan matsystemet og bioøkonomien kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.