Hovedmålet med prosjektet er å belyse i hvilken grad kvinners næringsutøvelse i utmark kan sees i sammenheng med et kvinnelig prinsipp i forvaltning av naturressurser, eller hvorvidt ulike syn og praksiser mht. bruk av naturressurser varierer langs andre dimensjoner (alder, bakgrunn, status, karakteristika ved eiendommen).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.