Næringsmessig utnytting av utmark – i et kjønnsperspektiv

Hovedmålet med prosjektet er å belyse i hvilken grad kvinners næringsutøvelse i utmark kan sees i sammenheng med et kvinnelig prinsipp i forvaltning av naturressurser, eller hvorvidt ulike syn og praksiser mht. bruk av naturressurser varierer langs andre dimensjoner (alder, bakgrunn, status, karakteristika ved eiendommen).

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1998 - 31/12/2000

Prosjektnr

6036.00

Finansiering

Forskningsrådet, Miljø og utvikling

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.