Prosjektet tar sikte på å produsere den første norske land-brukshistorie. Arbeidet skjer i nært samarbeid med de historiske fagmiljøene og brukermiljøene innen norsk landbruk. Verket blir kronologisk oppbygd i 4 bind med følgende forfattere og inndeling: Bind 1: Bjørn Myhre og Ingvild Øye: Fra de eldste tider til 1300/1350 Bind 2: Kåre Lunden: Mellomperioden 1300/1350 – 1800/1830 Bind 3: Brynjulv Gjerdåker: 1800/1830 – 1920/1930 Bind 4: Reidar Almås: 1920/1930-2000 Styringsgruppa for prosjektet er oppnevnt av Norges forskningsråd, og har museums-styrer Elisabeth Koren, Landbruksmuseet NLH, som leder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.