Prosjektet har fokus på setermiljø og seterlandskap. Dette er landskap som er i endring i hovedsak på grunn av at seterbruket forenkles eller legges ned. Dels som svar på disse endringsprosessene er det flere som vil utvikle nye næringer på setra, i hovedsak innenfor turisme. Balansen mellom ulike former for bruk er en utfordring, ikke minst hvis setermiljøene ses på som sammensatte kulturmiljø hvor spor fra både ny og gammel seterkultur og andre kulturspor er tilstede. Noen kulturminner er mer sårbare enn andre, og noen er mer synlige enn andre. Prosjektet har som mål å analysere planleggingspraksisen og forvaltningssystemer som omhandler seterområder med aktiv drift, nærmere bestem seterområdene tilhørende Budalen i Sør-Trøndelag og seterområdene i Gol i Buskerud. Videre er det sentralt å studere forholdet mellom setra sett som kulturmiljø og setra sett som basis for ny næringsutvikling. Faktorer det spesielt blir sett på er hvilken rolle har lokale aktører i bruk, forvaltning og planlegging, hvilken rolle spiller ulike former for kunnskap og kompetanse, og hvilke nettverk eller relasjoner mellom ulike aktører kan spores.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.