Fiskebåter
Foto: Jostein Vik - Fiskebåter

(Recruit) Recruitment as a condition for value creation – impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks

Recruit utforsker utviklingstrekk ved fiskerienes sysselsettingssystem og arbeidsmarked i Norge og disses betydning for verdiskaping.

Kunnskap om hvordan fiskeriene sysselsettingssystemer både endres av, og påvirker, verdiskaping og strukturel utvikling av fiskeriene er avgjørende for å definere og gjennomføre en målrettet politikk for bærekraftig utvikling av sektoren. Prosjektets partnere er Norges fiskerihøgskole, ved UiT, Norsk senter for bygdeforskning og SINTEF Ocean. Prosjektet har også et samarbeid med forskere ved Memorial University of Newfoundland. Prosjektet består av tre arbeidspakker:

WP1 arbeider med prosjektkoordinering, administrasjon, mm.

WP 2 skal, basert på en kvantitativ spørreundersøkelse blant norske fiskere, som følger opp en tilsvarende undersøkelse i 2007, se på endringer i det norske fiskerisysselsettingssystemet i perioden 2007-2015, og forholdet mellom endringer i rekrutteringssystemer og andre endringer i fiskeriene.

WP 3 skal dekke de mer overordnet spørsmål om forholdet mellom rekruttering, fiskeri og andre marine næringer. I tillegg til de norske data, vil også data fra Newfoundland brukes.

WP 4 vil foreslå forbedringer av politikk og tiltak, samt strategier for å sikre rekruttering og verdiskaping i framtida.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektnr

6339

Prosjektperiode

23/03/2015 - 23/03/2017

Samarbeidspartnere

Universitet i Tromsø (Norges fiskerihøgskole), Sintef Ocean, On the Move Partnership (Canada)

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.