Recruit utforsker utviklingstrekk ved fiskerienes sysselsettingssystem og arbeidsmarked i Norge og disses betydning for verdiskaping.

Kunnskap om hvordan fiskeriene sysselsettingssystemer både endres av, og påvirker, verdiskaping og strukturel utvikling av fiskeriene er avgjørende for å definere og gjennomføre en målrettet politikk for bærekraftig utvikling av sektoren. Prosjektets partnere er Norges fiskerihøgskole, ved UiT, Norsk senter for bygdeforskning og SINTEF Ocean. Prosjektet har også et samarbeid med forskere ved Memorial University of Newfoundland. Prosjektet består av tre arbeidspakker:

WP1 arbeider med prosjektkoordinering, administrasjon, mm.

WP 2 skal, basert på en kvantitativ spørreundersøkelse blant norske fiskere, som følger opp en tilsvarende undersøkelse i 2007, se på endringer i det norske fiskerisysselsettingssystemet i perioden 2007-2015, og forholdet mellom endringer i rekrutteringssystemer og andre endringer i fiskeriene.

WP 3 skal dekke de mer overordnet spørsmål om forholdet mellom rekruttering, fiskeri og andre marine næringer. I tillegg til de norske data, vil også data fra Newfoundland brukes.

WP 4 vil foreslå forbedringer av politikk og tiltak, samt strategier for å sikre rekruttering og verdiskaping i framtida.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.