Situasjonsanalyse: Småskala foredling av melk

Målet med prosjektet har vært å finne frem til hvilke faktorer som hemmer utviklingen innen lokal foredling av melkepro-duk-ter. Arbeidet som er gjennomført ved SFB er et innspill til Koordineringsgruppen som Statens landbruksbank har opprettet for denne næringsgrenen.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/1999 - 31/12/1999

Prosjektnr

6049.00

Finansiering

Koordineringsgruppen innen småskala foredling av melkeprodukter, oppnevnt av Statens landbruksbank

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.