SoCoRisk 2

SoCoRisk Implementation of soil compaction risk assessment system – end-user’s evaluation of potentials and barriers

Jordpakking som følge av moderne landbruksmaskiner er en av de største truslene mot jordkvaliteten.

Stadig tyngre landbruksmaskiner komprimerer jorda under jordbearbeidingsdybden og har negative konsekvenser for jordøkosystemtjenester som regulering/flomkontroll og produksjon/jordbruk, og betydelig økologiske og økonomiske tap bønder og samfunn. Målet med dette prosjektet er å integrere bruken av Terranimo®, et beslutningsstøtteverktøy for forebygging av jordpakking, i bønders strategiske planlegging. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming med jordforskere, agronomer og samfunnsvitere, samt bønder, entreprenører, rådgivere og representanter fra myndigheter. Sluttbrukere, dvs. bønder, har sentral rolle – 4 til 5 gårder fra hvert av de fem deltakerlandene (Norge, Sverige, Danmark, Sveits og Italia) er casestudier i prosjektet. Intervjuer og levende laboratorier vil bidra til å kartlegge behov og bruksområder og bidra til økt nyttiggjøring av Terranimo® for å begrense negative konsekvenser av jordpakking.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6617

Prosjektperiode

01/03/2021 - 31/12/2024

Samarbeidspartnere

NMBU, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag

Finansiering

EU ERA-NET

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.