Jordpakking som følge av moderne landbruksmaskiner er en av de største truslene mot jordkvaliteten.

Stadig tyngre landbruksmaskiner komprimerer jorda under jordbearbeidingsdybden og har negative konsekvenser for jordøkosystemtjenester som regulering/flomkontroll og produksjon/jordbruk, og betydelig økologiske og økonomiske tap bønder og samfunn. Målet med dette prosjektet er å integrere bruken av Terranimo®, et beslutningsstøtteverktøy for forebygging av jordpakking, i bønders strategiske planlegging. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming med jordforskere, agronomer og samfunnsvitere, samt bønder, entreprenører, rådgivere og representanter fra myndigheter. Sluttbrukere, dvs. bønder, har sentral rolle – 4 til 5 gårder fra hvert av de fem deltakerlandene (Norge, Sverige, Danmark, Sveits og Italia) er casestudier i prosjektet. Intervjuer og levende laboratorier vil bidra til å kartlegge behov og bruksområder og bidra til økt nyttiggjøring av Terranimo® for å begrense negative konsekvenser av jordpakking.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.