Forskere

Tommy Ruud

Forskningsassistent - Master

Tommy Ruud er samfunnsviter med mastergrad i sosialantropologi fra NTNU i Trondheim. Han har vært ansatt ved Ruralis siden september 2021 og virker nå som forskningsassistent. Mastergradsavhandlingen handlet om frilandsgris som en fremvoksende kulturell form og husdyrkategori, motivert av dyrevelferdsforestillinger og matidentitetspolitikk. Tommy har tidligere arbeidet som seminarleder ved Institutt for sosialantropologi, i emner som omhandlet bl.a. globale ulikheter, klima, miljø og økologi, stat og samfunn, verdensbilder, kunnskapsformer og fagperspektiver og -historikk.