Forskere

Tommy Ruud

Forskningsassistent - Master

Tommy Ruud er samfunnsviter med mastergrad i sosialantropologi fra NTNU i Trondheim. Han har vært ansatt ved Ruralis siden september 2021 og virker nå som forskningsassistent. Han arbeider blant annet med husdyrhold, matsystemer og produksjonsteknikker, bærekraftsproblematikk og revitalisering av lokalsamfunn.