Forskere

Tommy Ruud

Forsker - Master i sosialantropologi

Tommy Ruud er samfunnsviter med mastergrad i sosialantropologi fra NTNU i Trondheim. Han har vært ansatt ved Ruralis siden september 2021. Han arbeider blant annet med husdyrhold, matsystemer og produksjonsteknikker, bærekraftsproblematikk og revitalisering av lokalsamfunn.