Ansatte

Ansatte / Forskere / Tommy Ruud

Tommy Ruud

Forsker - Master

Tommy Ruud er antropolog med bakgrunn fra Institutt for sosialantropologi ved NTNU i Trondheim. Han har gjort feltarbeid blant trønderske småbønder med fokus på fremveksten og klassifikasjonen av frilandsgris. I forlengelse av dette problematiserer Ruud bønders økonomiske relasjoner i omsetning av grisekjøttet.

For tiden inkluderer han også midtnorske bønder med intensivt grisehold i feltarbeidet, og utvider fokuset til sosiale relasjoner mellom mennesker og dyr.

Ruud driver også med anvendt forskning på matproduksjon og matsystemer mer generelt, for eksempel subsistensjordbruk, økologisk mat, og infrastruktur.