SolarFood har som mål å utvikle forbedrede soltørkere for å tørke avlinger i Bhutan og Nepal.

Målet er å produsere soltørkteknologi med kort tørketid, som kan produseres lokalt og aksepteres sosialt av bøndene i Bhutan og Nepal. Soltørking har et stort potensial for bønder i disse to landene, fordi metoden gir dem muligheten til å bevare mat på en miljøvennlig måte.

Landbruk er den viktigste inntektskilden for omtrent 65 % av befolkningen i disse landene. I dag blir en relativt stor andel av de produserte avlingene ødelagte før de kan konsumeres. Dårlig tørketeknikk fører til mugg- og soppangrep på avlingene, noe som reduserer kvaliteten på produktene og gir lav avkastning på eksportmarkedet. En forbedret tørketeknikk kan redusere matsvinn og gi bøndene økt inntekt, fordi avlingene oppnår høyere markedspriser og får bedre kvalitet. Å utvikle en ny teknologi sammen med bøndene kan imidlertid ikke gjøres i et sosialt vakuum. Gamle tradisjoner og sosiale faktorer som kjønnsforhold og matpreferanser er viktige å forstå. Derfor vil prosjektet studere underliggende sosiokulturelle faktorer som er viktige for hvordan teknologen skal designes. Prosjektet tar sikte på å utvikle en soltørketeknologi som er produsert i samspill med bønder, gjennom forskningsmetoder hvor bøndene selv deltar.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.