Nepalese woman with Wicker Basket on rural road in Nepal. Foto: Colourbox
Nepalese woman with Wicker Basket on rural road in Nepal. Foto: Colourbox

SolarFood: Reducing post-harvest losses through improved solar drying

SolarFood har som mål å utvikle forbedrede soltørkere for å tørke avlinger i Bhutan og Nepal.

Målet er å produsere soltørkteknologi med kort tørketid, som kan produseres lokalt og aksepteres sosialt av bøndene i Bhutan og Nepal. Soltørking har et stort potensial for bønder i disse to landene, fordi metoden gir dem muligheten til å bevare mat på en miljøvennlig måte.

Landbruk er den viktigste inntektskilden for omtrent 65 % av befolkningen i disse landene. I dag blir en relativt stor andel av de produserte avlingene ødelagte før de kan konsumeres. Dårlig tørketeknikk fører til mugg- og soppangrep på avlingene, noe som reduserer kvaliteten på produktene og gir lav avkastning på eksportmarkedet. En forbedret tørketeknikk kan redusere matsvinn og gi bøndene økt inntekt, fordi avlingene oppnår høyere markedspriser og får bedre kvalitet. Å utvikle en ny teknologi sammen med bøndene kan imidlertid ikke gjøres i et sosialt vakuum. Gamle tradisjoner og sosiale faktorer som kjønnsforhold og matpreferanser er viktige å forstå. Derfor vil prosjektet studere underliggende sosiokulturelle faktorer som er viktige for hvordan teknologen skal designes. Prosjektet tar sikte på å utvikle en soltørketeknologi som er produsert i samspill med bønder, gjennom forskningsmetoder hvor bøndene selv deltar.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/09/2021 - 23/11/2023

Samarbeidspartnere

Lund University, Royal University of Bhutan, Kathmandu University

Finansiering

Vetenskapsrådet Sverige

Nyheter

Kvinner i Nepal Foto: Martin Andersson

Kvinner essensielle i kampen mot underernæring og fattigdom i Himalaya

Verdens matvareprogram anslår at tap av avlinger er en ledende årsak til matmangel for millioner av familier over…

Les mer
dried-chile-maize-nepal

Bedre tørketeknikk kan redusere matsvinn

I de to asiatiske fjellandene Nepal og Bhutan lever store deler av befolkningen utenfor byer, og landbruk er…

Les mer

Publikasjoner

  • Rapport

2022

R-8/22 A need assessment for designing sustainable solar drying technology in Nepal and Bhutan

Bidragsytere: Bivek Baral Ananta Aacharya Karma Yangdon Tshewang Lhendup Martin Andersson Elina Andersson Henrik Davidsson

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.