Hva skjer med sosiale nettverk i bygdene når mobiliteten øker? Levekårsundersøkelsene viser at det er en sosial og kulturell utjevning mellom bygd og by, men bygdefolk har fremdeles mer besøkskontakt med naboen. I dette prosjektet vil vi undersøke hva som karakteriserer bygdefolks sosiale nettverk i dag, og hvilken rolle slekts- og naboskapsbaserte nettverk spiller. Vi vil bruke data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og egne intervjudata med ulike grupper bygdefolk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.