Sosiale nettverk i bygdene: Forvitring og nydanning

Hva skjer med sosiale nettverk i bygdene når mobiliteten øker? Levekårsundersøkelsene viser at det er en sosial og kulturell utjevning mellom bygd og by, men bygdefolk har fremdeles mer besøkskontakt med naboen. I dette prosjektet vil vi undersøke hva som karakteriserer bygdefolks sosiale nettverk i dag, og hvilken rolle slekts- og naboskapsbaserte nettverk spiller. Vi vil bruke data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og egne intervjudata med ulike grupper bygdefolk.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/1998 - 31/12/2002

Prosjektnr

6014.00

Finansiering

Stiftelsen Helse og Rehabilitering/Norske Kvinners Sanitetsforening

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.