Sosiale og kulturelle forhold ved næringsutvikling i utmark

Hvilke sosiale og kulturelle forhold spiller inn ved bruk av ressurser i utmarka til lokal næringsutvikling? Prosjektet går ut på å kartlegge sosiale og kulturelle vilkår for ulik bruk av ressurser i utmarka og undersøke hvilke prosesser som hemmer og fremmer lokal næringsutvikling basert på slike ressurser. Undersøkelsen vil basere seg på intervju og en spørreundersøkelse i fire utvalgte bygder, og retter seg mot grunneiere.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/1996 - 31/12/1999

Prosjektnr

6082.00

Finansiering

NFR, Bioprod. og foredling

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.