Sustainable production of transgenic strawberry plants. Ethical consequences and potential effects on producers, environment and consumers

Dette er et tverrfaglig prosjekt som bygger på et samarbeid mellom molekylærbiologer, filosofer og sosiologer fra fem ulike miljø i Norge, Nederland og Tyskland. I løpet av prosjektperioden vil det bli utviklet en genmodifisert jordbærplante med økt resistens mot muggsoppen gråskimmel (Botrytis Cinerea). Den etiske tilnærmingen vil i særlig grad ta for seg de etiske aspektene gjennom videre utvikling av en modell basert på føre var prinsippet. Den sosiologiske delen som Bygdeforskning har ansvaret for, går på å kartlegge forbrukernes og produsentenes holdninger til den genmodifiserte jordbæra.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2000 - 31/12/2003

Prosjektnr

6118.00

Samarbeidspartnere

Molekylærbiologer, filosofer og sosiologer fra fem ulike miljø i Norge, Nederland og Tyskland

Finansiering

European Commission; Quality of Life and Management of Living Resources

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.