Dette er et tverrfaglig prosjekt som bygger på et samarbeid mellom molekylærbiologer, filosofer og sosiologer fra fem ulike miljø i Norge, Nederland og Tyskland. I løpet av prosjektperioden vil det bli utviklet en genmodifisert jordbærplante med økt resistens mot muggsoppen gråskimmel (Botrytis Cinerea). Den etiske tilnærmingen vil i særlig grad ta for seg de etiske aspektene gjennom videre utvikling av en modell basert på føre var prinsippet. Den sosiologiske delen som Bygdeforskning har ansvaret for, går på å kartlegge forbrukernes og produsentenes holdninger til den genmodifiserte jordbæra.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.