Ansatte

Ansatte / Forskere / Reidun Heggem (sluttet mai 2017)

Reidun Heggem (sluttet mai 2017)

Seniorforsker - Phd (sosiologi)

Heggem sitt forskingsfelt dreier seg rundt rekruttering til landbruket og problemstillingar knytta til kvinner i landbruket. Heggem er seniorforskar ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennar avhandling fokuserar på overgangen frå å vere bonde i tydinga produsent av mat og fiber til å verte bonde i tydinga forsørgjar av ei lang rekke gode av produkt, service og symbolsk verdi.