Norsk senter for bygdeforskning gjennomfører på oppdrag av Kommunenes Sentralforbund et forskningsprosjekt undersøker betydningen av identitet og tilhørighet i spørsmålet om kommunesammenslåinger. Prosjektet er et ledd i det nasjonale prosjektet “Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling”. Målsettingen med forskningsprosjektet er å gi kommunene et verktøy som tar utgangspunkt i tilhørighet, enten det gjelder å forstå eksisterende tilhørighetsbånd eller utviklingen nye identiteter. Sentralt i prosjektet står datainnsamling i tre studieenheter, valgt i samråd med Kommunenes Sentralforbund. Kommunen Re i Vestfold som tidligere var to kommuner, Våle og Ramnes. Tjeldsund og Skånland i henholdsvis Nordland og Troms hvor befolkningen takket nei til en sammenslåing høsten 2003, samt Ørsta og Volda i Møre og Romsdal hvor man nylig har gjennomført en utredning som belyser sammenslåingsspørsmålet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.