Tilhørighet og identitet til egen kommune

Norsk senter for bygdeforskning gjennomfører på oppdrag av Kommunenes Sentralforbund et forskningsprosjekt undersøker betydningen av identitet og tilhørighet i spørsmålet om kommunesammenslåinger. Prosjektet er et ledd i det nasjonale prosjektet “Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling”. Målsettingen med forskningsprosjektet er å gi kommunene et verktøy som tar utgangspunkt i tilhørighet, enten det gjelder å forstå eksisterende tilhørighetsbånd eller utviklingen nye identiteter. Sentralt i prosjektet står datainnsamling i tre studieenheter, valgt i samråd med Kommunenes Sentralforbund. Kommunen Re i Vestfold som tidligere var to kommuner, Våle og Ramnes. Tjeldsund og Skånland i henholdsvis Nordland og Troms hvor befolkningen takket nei til en sammenslåing høsten 2003, samt Ørsta og Volda i Møre og Romsdal hvor man nylig har gjennomført en utredning som belyser sammenslåingsspørsmålet.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektperiode

01/01/2004 - 31/12/2005

Prosjektnr

6172.00

Finansiering

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.