Forprosjektet skal utrede kunnskapsbehov om ungdom og rus i Midt-Norge. Det skal legges vekt på kunnskap som kan anvendes i forebyggende arbeid, samt et komparativt by/land perspektiv. Forprosjektet er et samarbeid mellom Midt-Norsk kompetansesenter for rusfag (MNK), Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU) og Bygdeforskning. Det er et mål at forprosjektet skal resultere i et hovedprosjekt som engasjerer hovedfagsstudenter ved instituttet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.