Overvekt blant bygdebarn

Norsk senter for bygdeforskning har i et forprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond Midt-Norge sett nærmere på skole- og helsepersonells oppfatninger av årsaker til overvekt blant bygdebarn og ulike måter å håndtere det på. I studien blir det blant annet pekt på utfordringer knyttet til bygda som fysisk og sosialt bosted samt «kosekultur» og gamle tradisjoner.

Les mer