Illustrasjonsbilde: Ragna Bye Winge
Illustrasjonsbilde: Ragna Bye Winge

Skal kartlegge blomster og bier i byene

Ruralis er partner i et nytt prosjekt som skal studere bienes leveområder i byene.

Biene spiller en nøkkelrolle i for plantelivet, men urbanisering gjør at naturmangfoldet havner under press. Etter hvert som byene vokser og fortettes, og enger erstattes med parkeringsplasser, blir de gjenstående grøntområdene desto viktigere for biene.

– Heldigvis er det en økt interesse både blant folk flest og byplanleggere for å skape egnede leveområder for blomster og bier i byene, forteller Line Johansen fra Nibio, som leder prosjektet som har fått navnet BE(E) Diverse, på hjemmesidene til Nibio.

Trondheim er valgt ut som caseområde, fordi man ønsker å studere hva som skjer i en bykommune i vekst.

– Ruralis skal velge ut tre-fire områder i Trondheim som skal undersøkes. Det velges ut noen gamle bydeler og noen helt nye, og så skal vi blant annet sammenligne hvilke byplaner man hadde for biodiversitet og pollinering her, og hva man faktisk har endt opp med, forteller Frode Flemsæter, som ansvarlig for Ruralis del av prosjektet.

Trondheim er spennende av flere grunner.

– I motsetning til mange andre urbane områder i Europa, er det fremdeles gjenværende semi-naturlige arealer og landbruksområder innenfor bygrensene her. Men på grunn av økende urbanisering er disse områdene under press. I prosjektet skal vi undersøke hvordan utbredelsen og samspillet mellom planter og pollinatorer påvirkes i arealer med ulik grad av urbanisering, sier Johansen.