Ansatte

Ansatte / Forskere / Frode Flemsæter

Frode Flemsæter

Seniorforsker (bistilling) - Dr. polit. (geografi)

Frode Flemsæter er seniorforsker ved Ruralis. Flemsæter har doktorgrad i geografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Flemsæter arbeider i skjæringsfeltet mellom natur, kultur og samfunn, der mye av forskningen har dreid seg om hvordan ulike typer ressurser får ny eller fornyet verdi som grunnlag for rural restrukturering, lokalsamfunnsutvikling og regional utvikling. Flemsæter har for eksempel studert hvordan kulturelle verdier blir brukt som utgangspunkt for stedsutvikling og hvordan ny verdsetting av naturressurser fører med seg nye utfordringer der man på den ene siden skal drive utvikling og på den andre ta vare på viktige naturverdier. Sentralt i Flemsæters arbeid står interessekonflikter og forholdet mellom landskap og moralske oppfatninger om rett og galt – bade hvordan moral påvirker landskapet og hvordan landskapet påvirker moralen. Dette inkluderer ikke minst forholdet mellom arealbruk og formelle så vel som uformelle bruks- og eiendomsrettigheter til kultur- og naturressurser.