ForskereStyret

Frode Flemsæter

Seniorforsker - Dr. polit. (geografi)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Frode Flemsæter har doktorgrad i geografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Flemsæter arbeider i skjæringsfeltet mellom natur og samfunn, med rettsgeografi og forholdet mellom arealbruk, eierskap og eiendomsrettigheter – inkludert sosiale og emosjonelle eiendomsrelasjoner – som spesialområde. Sentralt i Flemsæters arbeid står forholdet mellom landskap og moralske oppfatninger om rett og galt – bade hvordan moral påvirker landskapet og hvordan landskapet påvirker moralen. Dette inkluderer for eksempel hvordan bruks- og eiendomsrettigheter blir utfordret gjennom stadig ny bruk av utmarka, praktiseringen av eierskap til norske småbruk som fritidsbolig og/eller landbrukseiendom, samt problematikk knyttet til naturbruk og -vern, inkludert spenningene og utfordringene knyttet til et friluftsliv i endring. Flemsæter jobber også med jordvern og landbrukets rolle i en klimasammenheng.