Illustrasjonsbilde: Odd Roger Langørgen
Illustrasjonsbilde: Odd Roger Langørgen

Tenk om igjen om modernisering av jordbruket

I et nytt spesialnummer ser forskere fra flere ulike land på moderniseringstiltak i landbruket som ofte overses.

De seks artiklene i spesialnummeret av Journal of Rural Studies, hvor Hilde Bjørkhaug og Karlheinz Knickel er gjesteredaktører, utforsker betydningen av modernisering i jordbruket, og hvilke strategier som kan utvikles for å imøtekomme og være mer robust for endring.

– Artiklene ser på samspillet mellom modernisering, bygdeutvikling og tilpasning på små- og mellomstore bruk, som havner under press for stadig større enheter i landbruket, forteller Bjørkhaug.

Her er lenke til spesialnummeret.

Endringer i kunnskaps- og forvaltningssystemer blir analysert i tilknytning til dette tema.

Artikkelforfatterne mener alternative effektive strategier for modernisering ofte blir oversett politisk, og at formell jordbrukskompetanse og informasjonsutveksling ofte holder seg på allerede oppgåtte stier. Dette innebærer at de fleste konvensjonelle moderniseringsinitiativ konsentrerer seg om økt størrelse på drifta, mer spesialisering og stadig mer oppmerksomhet på digitalisering.

– Artiklene viser at det er langt flere måter å modernisere jordbruket enn dette. Det er kritisk viktig å ivareta kunnskap og ideer fra lokalt nivå for å styrke et mangfold innenfor jordbruk og bygdeutvikling. Dette kan øke velstanden og livskvaliteten til bønder og lokalsamfunn, både økonomisk og i hverdagen. Temaet blir bare viktigere og viktigere i en tid med stadig sterkere fokus på vekst, også i Norge.

Artiklene er skrevet som en del av EU-prosjektet RETHINK.