Ansatte

Ansatte / Forskere / Hilde Bjørkhaug (sluttet mars 2020)

Hilde Bjørkhaug (sluttet mars 2020)

Seniorforsker (tilknyttet personale) - Dr.polit. (sosiologi)

Hilde Bjørkhaug har sin spesialisering innenfor landbruks- og matsosiologi. Hun har gjennom sin karriere vært involvert i forskning om ulike aspekter av bygdeutvikling, diffusjon av innovasjoner, omstrukturering av landbruket og finansialisering, arealbruk og konflikter om arealbruk, bærekraftig utvikling, utfordringer med klimaendringer, politikk analyser, analyser av maktforhold og organisasjonsendring. Nåværende prosjektportefølje omfatter studier av overgangen til en bioøkonomi, betydningen av småbruk for matsikkerheten, samt vekst i verdibaserte matkjeder. Kjønnsperspektiv har vært viktig i mange prosjekter. Bjørkhaug har fulgt norsk lovgivning om kjønnsbalanse i styrerom, gjennom forskning og offentlig debatt. Bjørkhaug jobber i store internasjonale forskningsprosjekter og er en erfaren forskningskoordinator.

Hilde leies inn fra NTNU som prosjektleder på prosjektet GoodAnimal.