Magnar Forbords opprykk til Forsker I ble markert med blomster og kake. Foto: Odd Roger K. Langørgen
Magnar Forbords opprykk til Forsker I ble markert med blomster og kake. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Magnar Forbord gjort ære på som forsker I

Etter tiår med forskning på toppnivå, har Magnar Forbord rykket opp til en forsker I stilling.

For å bli forsker I må du innfri samme krav som for å bli professor ved et universitet.

– Magnar er utrolig dyktig, så dette er vel fortjent. Det er ikke vi som har bestemt at Magnar fortjener opprykket, dette er en omfattende prosess med en ekstern komité med tre professorer ved NTNU, forteller forskningsleder Maggi Brigham.

Magnar kom til Ruralis, som da het Bygdeforskning, i 1991. Han kom først til oss som rådgiver, men Forbord ble raskt tatt av forskningen. Veien førte til en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, der avhandlingen ble levert i 2003.

Bredde og gjennomslagskraft

Forbord får gode skussmål fra komiteen som har gjort vurderingen.

– Han har utvist stor innsats, kreativitet og suksess innen akkvisisjon. Forbords produksjon dokumenterer store evner til nyorientering, og han medvirket i 32 prosjekter, der han har vært prosjektleder for 19. Dette taler for en betydelig bredde og gjennomslagskraft i oppdragsforskningen. Forbord har også vist stor flid og dyktighet i formidlingen av forskning, nasjonalt så vel som internasjonalt, står det i begrunnelsen fra komiteen.

Selve vurderingsprosessen har tatt nesten et år, der komiteen har gått gjennom Magnars erfaringer med brukerkontakt, formidling og akkvisisjon.

Stor bredde

Magnars forskningsområder har hatt et vidt spenn, der landbruk, næringsmiddelindustri, turisme, energi, politikk og økonomi har stått i sentrum.

– Styrken ved Magnar Forbords vitenskapelige arbeider er hans empirinærhet, tematiske bredde og grunnleggende kunnskap om det norske matsystemet. Forbord er unik med hensyn til helhetlig forståelse for alt fra agronomiske forhold og den enkelte bondes og næringsmiddelbedrifts tilpassing, til å videre organisatoriske ordninger og institusjoner, markedsforhold, politiske virkemidler og rammebetingelser, skriver komiteen.