I Sverige er det ikke et like utbygd lokalt brannvesen som i Norge, og skogsdrifta er sentralisert. Bygdeforsker Reidar Almås mener det er to viktige årsaker til at skogbrannene der blir så umulige å håndtere.

– Sverige har en annen eiendomsstruktur i skogbruket enn oss, med mange store enheter, sier Almås.

Han viser til at moderne svensk skogsdrift er sterkt mekanisert. De har ti ganger så mye skog som vi har i Norge, men det er få ansatte og ledelsen er konsentrert rundt de store byene i sør.

Fordi sentraliseringen er kommet lenger enn hos oss, er det ikke folk igjen til å overvåke og ta hånd om skogen lokalt, sier han.

I Norge har 80 prosent av alle gårder skogeiendom. Det lokale eierskapet fører til en bedre overvåking og beredskap, mener Almås.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.