Bygdeforsker: – Sverige har sentralisert bort brannberedskapen

I Sverige er det ikke et like utbygd lokalt brannvesen som i Norge, og skogsdrifta er sentralisert. Bygdeforsker Reidar Almås mener det er to viktige årsaker til at skogbrannene der blir så umulige å håndtere.

– Sverige har en annen eiendomsstruktur i skogbruket enn oss, med mange store enheter, sier Almås.

Han viser til at moderne svensk skogsdrift er sterkt mekanisert. De har ti ganger så mye skog som vi har i Norge, men det er få ansatte og ledelsen er konsentrert rundt de store byene i sør.

Fordi sentraliseringen er kommet lenger enn hos oss, er det ikke folk igjen til å overvåke og ta hånd om skogen lokalt, sier han.

I Norge har 80 prosent av alle gårder skogeiendom. Det lokale eierskapet fører til en bedre overvåking og beredskap, mener Almås.