Ruralis har fått tilslag på tre store forskningsprosjekter gjennom Norges Forskningsråds program BIONÆR.

I utlysningens del 1 var målet å finansiere forskerprosjekter som utfyller BIONÆRs portefølje og programmet la 40 millioner kroner i potten. Av totalt 50 søknader ble fire prosjekter bevilget av programstyret for BIONÆR den 6. desember 2018. Ruralis tok den ene.

I utlysningens del 2 etterspurte Forskningsrådet forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Potten er på 60 millioner kroner og er et samarbeid mellom seks programmer i Forskningsrådet. Alle søknadene har fått svært god vurdering av de internasjonale fagekspertene som har vært i sving. Resultatet er nå klart, og seks av de 49 innkomne, interessante søknadene, får bevilgning. Her fikk Ruralis to av disse.

– Vi gjorde det godt i skarp konkurranse om forskningsbevilgningen på Bionærutlysningen, sier direktør Svein Frisvoll.

De tre prosjektene er i underkant av 10 millioner hver og heter:

  • GoodAnimal: Animal Welfare for Sustainable Futures (del 1)
  • Protein 2.0: The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy (del 2)
  • Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources (del 2)

Vi kommer tilbake med omtale av hvert prosjekt senere.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.