- Vi gjorde det godt i skarp konkurranse om forskningsbevilgningen på Bionærutlysningen, sier direktør Svein Frisvoll.
Prosjektledere Rob, Frode og Hilde har fått nærmere 30 millioner de neste tre-fire årene. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Særdeles god uttelling i Forskningsrådets Bionærutlysning

Ruralis har fått tilslag på tre store forskningsprosjekter gjennom Norges Forskningsråds program BIONÆR.

I utlysningens del 1 var målet å finansiere forskerprosjekter som utfyller BIONÆRs portefølje og programmet la 40 millioner kroner i potten. Av totalt 50 søknader ble fire prosjekter bevilget av programstyret for BIONÆR den 6. desember 2018. Ruralis tok den ene.

I utlysningens del 2 etterspurte Forskningsrådet forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Potten er på 60 millioner kroner og er et samarbeid mellom seks programmer i Forskningsrådet. Alle søknadene har fått svært god vurdering av de internasjonale fagekspertene som har vært i sving. Resultatet er nå klart, og seks av de 49 innkomne, interessante søknadene, får bevilgning. Her fikk Ruralis to av disse.

– Vi gjorde det godt i skarp konkurranse om forskningsbevilgningen på Bionærutlysningen, sier direktør Svein Frisvoll.

De tre prosjektene er i underkant av 10 millioner hver og heter:

  • GoodAnimal: Animal Welfare for Sustainable Futures (del 1)
  • Protein 2.0: The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy (del 2)
  • Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources (del 2)

Vi kommer tilbake med omtale av hvert prosjekt senere.