Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Tenker nytt i Levende laboratorium

Sammen skal bønder, forskere og rådgivere utvikle nye løsninger for å få et mer miljøvennlig og lønnsomt landbruk. Arbeidsmetoden heter «Levende laboratorium» (LL).

«Levende laboratorium», eller Living Lab på engelsk, omfatter ulike måter å organisere personer, bedrifter, offentlig forvaltning eller organisasjoner på. Hensikten er kollektivt å løse et problem eller utvikle en mulighet. Gjennom EU-prosjektet AgriLink har forskere fra Ruralis brukt et «Levende laboratorium» til å identifisere sentrale vilkår som enten må være til stede eller må defineres på et tidlig stadium for å gjøre LL nyttig.

– Vi har forsket på arbeidsmetoden gjennom å bruke den i praksis. Målet er å finne ut hvordan det fungerer når deltakere med ulikt ståsted tenker og jobber i lag for å finne nye løsninger. I dette tilfellet dreier det seg om landbruksrådgivere, bønder og forskere på jakt etter å utvikle et mer miljøvennlig og mer lønnsomt landbruk, sier forsker Egil Petter Stræte i Ruralis.

Fire vilkår må oppfylles

Men hvordan skal vi få «Levende laboratorium» (LL) til å fungere som en god prosess? Forskerne har kommer fram til fire vilkår som må oppfylles:

  • For det første må deltakerne erkjenne at noe er et problem, eller at det eksisterer en mulighet som kan utnyttes. Uten en slik erkjennelse er det ikke grunnlag for å starte et arbeid med LL.
  • For det andre må deltakerne erkjenne at situasjonen kan forbedres, og at en ny løsning kan utvikles gjennom samarbeid mellom ulike partnere. Hvis problem- og prosjekteiere mener det er unødvendig å involvere flere aktører, trenger vi ikke LL med et bredt partnerskap.
  • For det tredje må sentrale deltakere ta eierskap til prosessen og mulige løsninger. Uten eierskap vil det være vanskelig å samarbeide og få framdrift i arbeidet.
  • For det fjerde kan en fasilitator for prosessen være en viktig støtte. Denne aktøren må ha nødvendig kompetanse og være uavhengig til å bistå på en positiv måte for deltakerne og de som har eierskap til arbeidet. Gjensidig tillit mellom deltakerne er nødvendig.

– Hvis disse fire vilkårene ikke er oppfylt, kan det etablerte LL oppleve mangel på framdrift, eller til og med at prosessen ikke kommer i gang. Når prosjekteierne vurderer, etablerer og driver LL, må de tenke gjennom om de nevnte vilkårene er til stede eller om de trenger å utvikles. Andre forhold vil også være viktig og må vurderes i hver enkelt LL, sier Stræte.

Dette er AgriLink

AgriLink utvikler både kunnskap og treningsopplegg for å styrke kompetansen som trengs for å gjennomføre utviklingsarbeid i LL.

Ruralis er norsk forskningspartner i EU-prosjektet AgriLink. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk gjennom å få bedre forståelse av rådgiving og beslutningsstøtte overfor bønder. En viktig basis er at AgriLink bygger på innsikt og erfaring fra både forskning og praksis.

PRACTICE ABSTRACT NR. 44

PRACTICE ABSTRACT NR. 50

Lenke til nettside i AgriLink hvor det er mer informasjon om arbeidsmetoden: https://www.agrilink2020.eu/our-work/living-labs/

Lenke til nettside for prosjektet AgriLink: https://www.agrilink2020.eu/