Kvinnelig fisker sjekker krabbeteiner
Kvinnelig fisker sjekker krabbeteiner Foto: Patricia Fortlage/iStockphoto

Ruralis forsker på kjønn og likestilling i millionprosjekt

Ruralis-forsker Madeleine Gustavsson får en sentral rolle i det store EU-prosjektet EmpowerUs. Prosjektet skal gjøre kystsamfunn i stand til å møte framtidas utfordringer, og Gustavsson skal bidra med å forske på kjønnsroller og likestilling.

EmpowerUs har en ramme på 60 millioner kroner over tre år, og det skal foregå i kystsamfunn i seks ulike land. Prosjektet ledes av Nordlandsforskning, mens Ruralis har ansvaret for delprosjekter.

Tanken med EmpowerUs er å utvikle verktøy og metoder, slik at samfunn langs lysten står bedre rustet til å håndtere endringene som kommer. Dette skal skje i samarbeid med innbyggerne, og endringene må skje i pakt med naturen. Det handler om både bruk og vern.

Alle deler av prosjektet skal ha et kjønnsaspekt, også internasjonalt. Madeleine Gustavsson har bred erfaring med å forske på kvinners rolle i fiskerinæringen, og det blir også hennes utgangspunkt i dette prosjektet.

Madeleine Gustavsson har bred erfaring med å forske på kvinners rolle i fiskerinæringen.

Kjønn som rød tråd

– Kjønn, og andre faktorer som betyr noe for likestilling, skal gå som en rød tråd gjennom prosjektet. Tradisjonelt har havet vært dominert av menn og problemstillinger de er opptatt av. Når du setter havet i kontekst med kystsamfunn, viser det seg at det slett ikke bare er menn som bidrar. Det er lett å glemme at kvinner både historisk og i dag har viktige roller i næring og politikk knyttet til havbruk, sier Gustavsson.

Kystsamfunnene som skal være vertskap for forskningen ligger i Irland, i Nord-Norge, på Åland i Finland, ved den spanske middelhavskysten, på Kypros og ved Svartehavet i Bulgaria. Tanken er at innbyggerne selv skal kunne utforske nyskapende løsninger som fungerer i deres samfunn.

Levende laboratorier

– Samfunnene skal være levende laboratorier. Løsningene skal inkludere et mangfold av mennesker, og de skal dreie seg om utfordringer rundt bærekraftig miljø og samfunn. Vi forskere skal være en ressurs underveis, men også evaluere metoder og prosesser, sier Gustavsson.

I Norge er den økende konflikten mellom oppdrett og andre næringer – for eksempel fiskeri – en aktuell problemstilling. På Åland ønsker de å løse problematikken med at skarv spiser mye fisk og ødelegger vegetasjon, mens de i Bulgaria ser på hva utviklingen av turisme gjør med samfunnet og miljøet. Turismen kan skape vekst, men er sesongbetont. De andre deltakerne har lignende utfordringer.