Sosioøkonomisk myndiggjøring av kystsamfunn, brukerne av havet, for å sikre bærekraftig kystutvikling (EmpowerUs)

EmpowerUs vil bidra til å styrke kystsamfunns arbeid med bærekraft og inkludering.

Foto: RoR
Foto: RoR

Det EU-finansierte prosjektet vil bidra til å utvikle mekanismer som kan styrke kystsamfunns muligheter for en mer bærekraftig, inkluderende og motstandsdyktig omstilling.

Utfordringene er sammensatte, og oftest uten enkeltløsninger. Det vil derfor utvikles tiltak og programmer tilpasset situasjonen til hvert enkelt kystsamfunn i prosjektet; Træna i Norge, Connemara i Irland, Cap de Creus i Spania, Østlige Limassol i Kypros, ved Atanasovskosjøen i Bulgaria og Åland i Finland.

Prosjektet er unikt i den samskapende tilnærmingen, hvor kystsamfunnene er aktivt med på å skape de tilpassede løsningene, mens EmpowerUs teamet bidrar med fasilitering og støtte, både økonomisk og faglig, med nøkkelekspertise innen sosioøkonomiske, tekniske, økologiske og vitenskapspolitiske spørsmål som er nødvendig for å forbedre forståelsen av utfordringer, barrierer og muligheter.

Oppdateringer i prosjektet er tilgjengelig på prosjektets egen nettside, Empowerus-project.eu, hvor også resultater vil bli lagt til etter hvert som de blir tilgjengelig gjennom leveranser, publikasjoner og rapporter. Den digitale plattformen EmpowerCoast vil videre utvikles for å sikre at EmpowerUs-mekanismen er tilgjengelig for at alle kystsamfunn kan bli mer inkluderende, bærekraftige og motstandsdyktige.

Som koordinator for likestilling og mangfold har Ruralis en nøkkelrolle i prosjektet. Madeleine Gustavsson ved Ruralis leder strategien for kjønn, likestilling og mangfold, og sitter i EmpowerUs’ styringskomité.

Ruralis har videre ansvar for å vurdere hvordan omstillingsmekanismer muliggjør rettferdige og inkluderende løsninger. Vi skal blant annet utvikle en håndbok for inkluderende metodologier, og hensikten er at dette skal styrke mulighetene for et mangfold av aktører.

EU Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101059957 (EmpowerUs). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/10/2022 - 30/09/2025

Prosjektnr

6653

Samarbeidspartnere

Nordlandforskning (NO)

ERINN Innovation (IE)

The Queen’s University of Belfast (UK)

Aalborg University (DK)

Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ (DE)

Ruralis – Institute for Rural and Regional Research (NO)

Institute for Technology Sligo – ITS (IE)

The Autonomous University of Barcelona (ES)

Ludwig Maximilian University of Munich (DE)

CMMI – Cyprus Marine and Maritime Institute (CY)

Luke Natural Resources Institute Finland (FI)

Kunnskapsparken Helgeland AS (NO)

UDARAS NA GAELTACHTA (IE)

Bulgarian Biodiversity Foundation (BG)

Development Agency of Lemesos (CY)

Allmana Forvaltningen (FI)

Finansiering

Horizon Europe Research and Innovation Action HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04

Nyheter

Sunniva Midthaug Solnør Foto: Håp i havet

Foredrag: Vi må styrke barn og unges kontakt med kystressursene og næringslivet

Midthaug Solnør presenterte funn fra vår forskning, spesielt fra EU-prosjektet EmpowerUs  om tendenser og muligheter for bosetting og…

Les mer
Kvinnelig fisker sjekker krabbeteiner

Ruralis forsker på kjønn og likestilling i millionprosjekt

EmpowerUs har en ramme på 60 millioner kroner over tre år, og det skal foregå i kystsamfunn i…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.