EmpowerUs vil skape mekanismer for å styrke kystsamfunn til å handle for omstilling mot mer bærekraftig, inkluderende og motstandsdyktig kystutvikling.

Vi antar at folk og samfunn ikke kan bli myndiggjort av andre, og rollen til forskning bør derfor være å katalysere, fasilitere og støtte kystsamfunnene i sin anskaffelse av makt gjennom en tverrfaglig multiaktør-tilnærming som inkluderer alle aktører på lokalt, regionalt, nasjonalt og europeisk nivå.

I erkjennelsen av at ingen løsning alene vil ta tak i de komplekse utfordringene kystsamfunn står overfor, vil EmpowerUs utvikle adaptive omstillingsmekanismer i samarbeid med seks «kystlaboratorier» (TCLs) på tvers av EUs kystregioner, inspirert av living labs-tilnærmingen, i Norge, Irland, Spania, Kypros, Bulgaria og Finland.

Prosjektet vil i fellesskap med kystsamfunnene skape og evaluere skreddersydde programmer for myndiggjøring (empowerment) som innebærer motstandsdyktige samfunn, lokalt eierskap og handling som eksplisitt retter seg mot sosial innovasjon, politisk endring og naturbaserte løsninger. Den digitale plattformen EmpowerCoast vil sikre at EmpowerUs-mekanismen er tilgjengelig for at alle kystsamfunn kan bli mer inkluderende og bærekraftige.

EmpowerUs-teamet er balansert, komplementært og tverrfaglig med nøkkelekspertise innen sosioøkonomiske, tekniske, økologiske og vitenskapspolitiske spørsmål som er nødvendig for å forbedre forståelsen av utfordringer, barrierer og muligheter for endring og øke havkunnskap gjennom naturtilknytning og kulturarv. EmpowerUs vil tilby innovative løsninger og plattformer for å styrke innbyggeres omstillingsarbeid til å handle i tråd med EUs retningslinjer for å møte globale utfordringer, inkludert forringelse av biologisk mangfold og lokale klimaendringer, og støtte rettferdig, inkluderende og bærekraftig kystutvikling.

Som koordinator for likestilling og mangfold tar Ruralis på seg en nøkkelrolle i prosjektet og leder strategien og styret for kjønn, likestilling og mangfold, og sitter i EmpowerUs’ styringskomité.

Ruralis har videre ansvar for to oppgaver i arbeidspakke 5, hvor den ene har fokus på å utvikle en «Syntese av Inkluderende Omstillingsmekanismer som muliggjør rettferdige, bærekraftige utfall». Spesielt har våre oppgaver fokus på å utvikle en håndbok for inkluderende metoder til å støtte for myndiggjøring av ulike aktører, samt å vurdere metoder for inkludering i EmpowerUs’ prosjektaktiviteter.

EU Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101059957 (EmpowerUs). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.