International Women's Day on 8th March 2024
International Women's Day on 8th March 2024

Gratulerer med dagen alle kvinner

Prosjektet GRASSCEILING og Ruralis slutter seg til feiringen av den internasjonale kvinnedagen under temaet “Invest in Women: Accelerate Progress”.

Å oppnå likestilling mellom kjønnene og kvinners velferd i alle aspekter av livet er mer avgjørende enn noen gang hvis vi ønsker å skape velstående økonomier og en sunn planet. Skryt til alle kvinnene i våre Living Labs som bryter nye barrierer, utvikler innovasjoner og samarbeider gjennom gjensidig støtte. De sår frøene for fremtidige generasjoner av kvinner til å lede i utvikling av landsbygda og landbruksinnovasjoner.

https://www.grassceiling.eu/results-resources/fact-sheet/