Food Information
Kjøtt eller ikkje kjøtt?

Nytt notat: Bærekraftbegrepet og forutsetninger for bærekraftig fôr og fôrråvarer i landbruk og akvakultur

I Ruralis-notat nr. 1-24 drøfter forfatteren begrepet "bærekraftig utvikling" slik det er definert av FN, med fokus på dets historiske utvikling og komplekse sammensetning av elementer. Notatet drøfter også ulike tolkninger av begrepet i norsk politisk debatt og argumenterer for behovet for en mer helhetlig tilnærming.

Det legges vekt på den historiske utviklingen av FNs bærekraftagenda og elementene som kommer til etter hvert: fattigdom, matsikkerhet, matproduksjon, økonomisk vekst, forurensing, økosystemer, forbruksmønster, artsmangfold og klima. Disse elementene henger sammen på komplekse måter og er i dag uttrykt i FN med 17 hovedmål og 169 delmål. Notatet legger til grunn at en forståelse av prosessen som ledet fram til denne kompleksiteten er nødvendig for å kunne sammenfatte essensen og utvikle effektiv politikk på området.

Notatet drøfter også bruken av ordet bærekraft i norsk politisk debatt, og viser at det er ulike versjoner av begrepet i bruk, og argumenterer for at noen av versjonene ikke er i samsvar med innholdet i FNs agenda for bærekraftig utvikling og til og med kan være i motstrid. Notatet problematiserer også at norsk politikk på området i så stor grad retter seg mot produksjon og teknologi, og i så liten grad rettes mot forbruksmønstre.

Relaterte artikler

Ingen relaterte artikler funnet