Ansatte

Ansatte / Forskere / Bjørn Eidem

Bjørn Eidem

Forsker/spesialrådgiver

Bjørn Eidem er utdannet siviløkonom fra NHH med bl.a. økonomisk geografi,  samfunnsplanlegging og internasjonal økonomi i fagkretsen. Han har UDs aspirantkurs og har hatt en rekke stillinger i Utenrikstjenesten, bl.a. i forhold til WTO og EU. Eidem har arbeidet med rammebetingelser for produksjon og handel med mat i NHO, Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) og som norsk landbruksråd i Brussel. Han var også styreleder for Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF).