Portrait of Natalia Mamonova
Portrait of Natalia Mamonova

Natalia Mamonova – seniorforsker ved Ruralis – har gitt et intervju til det ukrainske tidsskriftet «Commons» om sitt prosjekt om «Matberedskap i krig: Ukrainske og globale matsystemer».

I dette intervjuet snakker hun om virkningen av Russlands krig i Ukraina på ukrainsk landbruk, fordeler og ulemper med landreformer, kornkonflikten på grensen mellom Ukraina og Polen, rollen til ukrainske oligarker i landbruksutviklingen, og utsiktene for rettferdig bærekraftig landbruk i Ukraina etter krigen.

Intervjuet er oversatt til norsk av organisasjonen «Vi som støtter den nye venstresida i Ukraina» og tilgjengelig på denne lenken: https://nyevenstreukraina.no/2024/05/27/landreform-og-landbruk-i-ukraina-under-krigen-et-intervju-med-natalia-mamonova/