Prosjektet studerer hvordan ulike modeller for matproduksjon i Ukraina, både store industrielle landbruksbedrifter og familieeide småbruk responderer på utfordringer med krigen, og hvilken rolle solidaritets- og kollektivhandling spiller i denne sammenhengen.

Videre studeres også virkningen av krigen i Ukraina på de globale matsystemene ved å undersøke hvordan den påvirker etablerte matforsyningskjeder og grasrotsamarbeid på tvers av landegrenser.

Prosjektet vil bidra til de teoretiske og politiske debattene om hvem som skal mate verdens befolkning: er det store internasjonale landbruksselskap eller familieeide småbruk? Prosjektet skal også diskutere fellestrekk ved og muligheter for synergier mellom matsikkerhet og matsuverenitet.

Data skal samles inn gjennom feltarbeid i Ukraina om krigssituasjonen tillater det. Her skal forskerne intervjue sentrale aktører i ukrainsk landbruk (matprodusenter, forhandlere av korn, sivilsamfunnet og beslutningstakere) samt intervjue ukrainske og europeiske eksperter på matsystem. En rekke nettbaserte workshops med forskere, landbruksfortak, bønder og aktivister blir en viktig kilde for informasjon om endringer i det lokale og globale matsystemet, samt fungere som en plattform for gjensidig læring og samproduksjon av kunnskap.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.