Matberedskap i krig: Ukrainske og globale matsystemer

Foto: Serhii Poliak, Shutterstock
Foto: Serhii Poliak, Shutterstock

Prosjektet studerer hvordan ulike modeller for matproduksjon i Ukraina, både store industrielle landbruksbedrifter og familieeide småbruk responderer på utfordringer med krigen, og hvilken rolle solidaritets- og kollektivhandling spiller i denne sammenhengen.

Videre studeres også virkningen av krigen i Ukraina på de globale matsystemene ved å undersøke hvordan den påvirker etablerte matforsyningskjeder og grasrotsamarbeid på tvers av landegrenser.

Prosjektet vil bidra til de teoretiske og politiske debattene om hvem som skal mate verdens befolkning: er det store internasjonale landbruksselskap eller familieeide småbruk? Prosjektet skal også diskutere fellestrekk ved og muligheter for synergier mellom matsikkerhet og matsuverenitet.

Data skal samles inn gjennom feltarbeid i Ukraina om krigssituasjonen tillater det. Her skal forskerne intervjue sentrale aktører i ukrainsk landbruk (matprodusenter, forhandlere av korn, sivilsamfunnet og beslutningstakere) samt intervjue ukrainske og europeiske eksperter på matsystem. En rekke nettbaserte workshops med forskere, landbruksfortak, bønder og aktivister blir en viktig kilde for informasjon om endringer i det lokale og globale matsystemet, samt fungere som en plattform for gjensidig læring og samproduksjon av kunnskap.

Academic publications

Mamonova, N., Wengle, S. and V. Dankevych (2023) Queen of the fields in wartime: What can Ukrainian corn tell us about the resilience of the global food system? Journal of Peasant Studies, 50(7): 2513-2538 

Mamonova, N. (2023). Food sovereignty and solidarity initiatives in rural Ukraine during the war. The Journal of Peasant Studies, 50(1), 47-66

Scientific reports:

Wengle, S., V. Dankevych and N. Mamonova “Farming the Black Earth. The history and politics of Ukraine’s Agricultural Land Market before, during and after Russia’s war” Land Tenure Journal of the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations

Mamonova, N., Borodina, O. and B. Kuns (2023) Ukrainian agriculture in wartimeResilience, reforms, and markets. Longread. The Transnational Institute

Mamonova, N., Borodina, O. and B. Kuns (2023) Українське сільське господарство у воєнний час. Cтійкість, реформи та ринки. Longread. The Transnational Institute

In the media:

23 May 2024                  Land Reform and Agriculture in Ukraine During Wartime – Interview with Dr. Natalia Mamonova. Journal “Commons” (in ENGLISH & UKRAINIAN)

17 January 2024             Två år med krig i Ukraina – hur påverkas jordbruket och livsmedelsförsörjningen? Talk by Natalia Mamonova at Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry), Stockholm. (IN ENGLISH & SWEDISH)

20 November 2023        9 Key points on Ukrainian Agriculture in Wartime – Resilience, Reforms, & Markets. by Natalia Mamonova for ARC2020 – Agricultural and Rural Convention. (IN ENGLISH)

8 August 2023                   Food security, food sovereignty and collective action during the war in Ukraine Podcast with Natalia Mamonova in the Political Ecology Forum at the Norwegian University of Life Science (IN ENGLISH)

8 June 2023                       Russerne kan ha ødelagt for seg selv: – Krim er spesielt avhengig av dette .  Interview with Natalia Mamonova in Nettavisen. (IN NORWEGIAN)

7 June 2023                       Experter: Förödande konsekvenser för jordbruket i regionen https://www.dn.se/varlden/experter-forodande-konsekvenser-for-jordbruket-i-regionen/ Interview with Brian Kuns in Dagens Nyheter (IN SWEDISH)

24 April 2023                     Hvordan havnet ukrainsk korn i Europa istedenfor i Afrika og Midtøsten? . Opinion piece by Natalia Mamonova in Nationen. (IN NORWEGIAN)

15 March 2023                 Krigens helter . Opinion piece by Natalia Mamonova in Nationen. IN NORWEGIAN

6 March 2023                    Småbrukerne i Ukraina kan sitte med nøkkelen til fremtidens matforsyning  Opinion piece by Natalia Mamonova in Aftenposten. (IN NORWEGIAN)

10 February 2023            Russia is draining a massive Ukrainian reservoir, endangering a nuclear plant. Interview with Brian Kuns for National Public Radio, USA. (IN ENGLISH)

24 November 2022         What does war in Ukraine mean for smallholder farming? by Natalia Mamonova for ARC2020 – Agricultural and Rural Convention. (IN ENGLISH)

25 December 2022          Bönderna är krigets sanna hjältar i Ukraina . Interview with Natalia Mamonova for ATL – Lantbrukets Affärstidning. (IN SWEDISH)

6 August 2022                   Hemligheten bakom Ukrainas bördiga jord . Interview with Brian Kuns in SvD Näringsliv (IN SWEDISH)

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/03/2023 - 31/12/2025

Samarbeidspartnere

Brian Kuns, The Department of Urban and Rural Development, the Swedish University of Agrarian Sciences, Uppsala, Sweden (prosjekteier)

Olena Borodina, The Department of Agricultural Economics and Policy Reforms, Institute of Economics and Forecasting at the National Academy of Sciences of Ukraine.

Finansiering

Swedish Research Council for Sustainable development – Formas

Nyheter

Portrait of Natalia Mamonova

Natalia Mamonova – seniorforsker ved Ruralis – har gitt et intervju til det ukrainske tidsskriftet «Commons» om sitt prosjekt om «Matberedskap i krig: Ukrainske og globale matsystemer».

Intervjuet er oversatt til norsk av organisasjonen «Vi som støtter den nye venstresida i Ukraina» og tilgjengelig på…

Les mer

Bondeprotester, miljøreguleringer og økningen av høyreekstremisme i EU

Sammen med Håkon Sælen, seniorforsker ved CICERO, diskuterte Natalia de pågående bondeprotestene i EU, og hvordan ulike konfliktlinjer…

Les mer
Bønder protesterer i Berlin, Tyskland

Kronikk: Bondeopprør i krisenes tid

Kronikk av Natalia Mamonova og Eirik Magnus ­Fuglestad (Forskarar ved Ruralis)Publisert i Klassekampen den 7. februar 2024. Traktorane…

Les mer

Ukrainsk jordbruks største dilemma

Selv om den ukrainske regjeringen særlig fremmer store jordbruksforetak, er situasjonen mye mer komplisert enn som så. Ledelsen…

Les mer

Slutten for det eksportorienterte jordbruket i Ukraina?

Storparten av denne eksporten produseres av store jordbruksforetak, de mest kjente er såkalte «agroholdinger». Krigen har skapt store problemer…

Les mer
Småbrukere i Ukraina flytter tankser

Hvordan havnet ukrainsk korn i Europa istedenfor i Afrika og Midtøsten?

Den russiske invasjonen har fått alvorlige konsekvenser for Ukrainas eksport av korn. Under de første fem månedene av krigen…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.