Rovdyr Beite Folk Debattmøte Trondheim 8

Debattmøte «Lokale rovdyr?» Beite, rovdyr og folk

08. november kl. 19:00 - 21:00

Norges Geografiske Selskap (NGS), avd. Trondheim og Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning - inviterer til debatt: «Lokale rovdyr?» Beite, rovdyr og folk.

Rovdyr er en lokal utfordring i den forstand at de får konsekvenser for de menneskene som skal leve med dem. Tar storsamfunnet de etiske forpliktelsene og det økonomiske ansvaret dette innebærer? Norge har en forvaltningsmodell med inndeling i rovdyrprioriterte soner og beiteprioriterte soner. Soneprinsippet skal bidra til å på den ene siden sikre livskraftige beitenæringer som bidrar til Norges matforsyning og vår forpliktelse til å produsere mat i klimaendringenes tid, og på den andre siden ivareta bærekraftige rovdyrstammer. Til tross for sterk kritikk mot det som oppfattes som store uttak av rovdyr, snuser nå også andre land på soneprinsippet.

Vi spør: Er det fakta, folka, politikken eller forvaltningen det er noe i veien med? Er den polariserte rovdyr- og beitedebatten uunngåelig eller er dialog liv laga?

 

Torsdag 8. november kl. 19:00-21:00 på Habitat (DIGS)

I panelet: Katrina Rønningen (Ruralis), Geir-Harald Strand (NIBIO) og Øyvind Solum (MDG og Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold).

Forberedte kommentarer og spørsmål fra Anne Marken, Meråker beitelag og Marte Conradi fra WWF.

 

Gratis inngang. Kaffe, pizza og drikke kan kjøpes i baren/kafeen

Habitat/DIGS, inngang Habitat. Olav Tryggvasons gate 30, Trondheim

ngs_logo