Foto: mrjorgen, Flickr,
Foto: mrjorgen, Flickr,

Forbudet mot nydyrking av myr: Effekter og utfordringer

11. februar kl. 13:00 - 14:00

I dette webinaret legger vi frem hovedfunnene fra rapporten om forbudet mot nydyrking av myr, herunder ulike aktørers syn på forbudet, sannsynlige konsekvenser av forbudet på matproduksjon og økonomiske effekter for næringen, samt klimaeffekter av forbudet. Norges Bondelag, Sabima, KS og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kommer med korte kommentarer til funnene.

Cicero, i samarbeid med Ruralis, Insam og forsker Arne Grønlund, har nylig publisert en rapport om forbudet mot nydyrking av myr. Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel.

Rapporten er finansiert av forskningsmidlene under jordbruksavtalen.

Arbeidet inngår også i et større prosjekt, PLATON, som er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt som skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn.

Program

13.00: Velkommen og introduksjon til rapporten

13.05: Ulike aktørers syn på forbudet (Fay Farstad, CICERO)

13.15: Effekter for potensialet for matproduksjon og økonomien for berørte

jordbruksbedrifter (Klaus Mittenzwei, Ruralis)

13.25: Klimaeffekter av forbudet (Arne Grønlund)

13.35: Kommentarer fra Norges Bondelag, Sabima, KS og Norsk Bonde- og

Småbrukarlag

13.50: Spørsmål