Foto: mrjorgen, Flickr,
Foto: mrjorgen, Flickr,

Forbudet mot nydyrking av myr: Effekter og utfordringer

11. februar kl. 13:00 - 14:00

Cicero, i samarbeid med Ruralis, Insam og forsker Arne Grønlund, har nylig publisert en rapport om forbudet mot nydyrking av myr. Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel.

Rapporten er finansiert av forskningsmidlene under jordbruksavtalen.

Arbeidet inngår også i et større prosjekt, PLATON, som er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt som skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn.

Program

13.00: Velkommen og introduksjon til rapporten

13.05: Ulike aktørers syn på forbudet (Fay Farstad, CICERO)

13.15: Effekter for potensialet for matproduksjon og økonomien for berørte

jordbruksbedrifter (Klaus Mittenzwei, Ruralis)

13.25: Klimaeffekter av forbudet (Arne Grønlund)

13.35: Kommentarer fra Norges Bondelag, Sabima, KS og Norsk Bonde- og

Småbrukarlag

13.50: Spørsmål